Hoş Geldiňiz!

Biz serwis hyzmatynda ynamdar we öňde baryjy

Has anyk maglumat üçin şu ýere basyň

Hil Ynamdarlygy!

Ynamdar hil, güýçli kadr, amatly hyzmat

Has anyk maglumat üçin şu ýere basyň

Turan Engineering bilen has amatly işleşiň!
Türkmenistandaky proýektleriňiz üçin Turan Engineering size kömek etmäne taýýar

Kondisiýonerlendirmek

Ýyladyş

Wentilasiýa

Suw üpçünçiligi

Suw arassalaýyş

Sowadyjy ammar

 

Turan Engineering dünýä belli brendlar bilen işleşýär