Sıkça Sorular Sorular

Q?

Klimacı bir arkadaşım var, piyasanın çok altında bir fiyata montaj yapacağını iddia ediyor?

A.

Garanti sadece klimanın montajını yapan firma tarafından verilmektedir. Firma temsil etmeyen bireyler ile iş yapmanız durumunda ileride doğacak herhangi bir arıza durumunda cihazınız garanti kapsamında olduğu halde bile bu türden masrafları kendi cebinizden karşılamak zorunda kalacaksınız. Eğer arkadaşınız doğabilecek sorunları ve bu sorunların giderilmesi için kullanılacak işçilik, malzeme ve yedek parça garantisi veriyorsa yaptırabilirsiniz, genelde bu tür durumlar yılların arkadaşlığının bozulmasından başka bir tasarruf sağlamazlar.

Q?

VRV ve VRF Sistem Klima tipleri hangileridir ?

A.

1. Sadece Soğutma yada Cooling Only olarak adlandırılan - sadece soğutma amaçlı kullanıma olanak verir. 
2. Isıtma ve Soğutma yada Heat Pump olarak adlandırılan - hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanılabilir. 
3. Isı Geri Kazanımlı yada Heat Recovery olarak adlandırılan - aynı anda hem ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanıma imkan verir. 
4. Su Soğutmalı Isıtma ve Soğutma yada Water Cooled Heat Pump olarak adlandırılan-ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılabilir. 
5. Su Soğutmalı VRV Isı Geri Kazanımlı yada Water Cooled Heat Recovery olarak adlandırılan - ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılabilir.

Q?

VRV, VRF Sistem ve Multi Sistem Klimalar arasındaki fark nedir?

A.

VRV, VRF Sistemlerde tek bir gidiş ve dönüş bakır boru hattı ile birden çok iç ünite
çalıştırılabilir. Bu özellikleri VRV, VRF Sistem ile Multi Sistemi ayıran en temel özelliktir.

Q?

VRV ve VRF Sistemlerinin Rooftop ve benzerlerine kıyasla avantajları nelerdir?

A.

1. Maliyet - işletme maliyetinin düşük olması
2. Yatırım - yatırımın kısa sürede geri dönüşü
3. Ses - düşük ses seviyesinde çalışması
4. Alan - portatif olmaları ve az alan işgal etmeleri
5. Hız - arzu edilen konforun hızla sağlanması ve dağıtılması
6. Güvenirlik - yüksek  performans ve güvenilirlik
7. Konfor - kullanım alanlarında daha yüksek ve kontrollü konfor
8. Tasarım - yüksek tasarım esnekliği
9. Çoklu Konfor - daha çok insan için ve bireye özgü arzu edilen konfor kontrolü
10. Sistem - yıllık çalışma süresinde artış
11. Tasarruf - enerji tasarruflu ve doğa dostu, ozona zarar vermeyen R410A soğutucu
akışkan kullanılması
12. Çok Yönlü - iki sisteme (merkezi klima ve bireysel klima sistemleri) her ikisine aynı
anda alternatif tek sistem olması
13. Pratiklik - kurulum kolaylığı ve yüksek montaj hızı
14. Portatif - dış ünitelerin hafifliği, taşınma kolaylığı
15. Kontrol - bireysel ve tek bir merkezden kontrol imkanı
16. Tasarım - kolay dizayn kullanıcı nezninde daha uygun çözümler sunulmasına olanak
sağlar,
17. Ek Sistem Gereksiz - ısıtma için ayrı bir sisteme ihtiyaç duyulmaması (-15C'ye kadar
Heat Pump'lı ısıtma)
18. Uyumlu - tüm bina otomasyon sistemine uyum sağlamakta

Q?

VRV ve VRF Sistem klima nedir?

A.

Temelde aynı teknolojinin üretici firmalar tarafından farklı isimle adlandırılmış olan sistemlerdir.
VRV (Variable Refrigerant Volume) Değişken Soğutucu Akışkan Debisi. VRV Daikin Klima Teknolojileri Tarafından geliştirilen ve patenti alınan isimdir. Bi nedenden dolayı VRV ibaresi telif hakları Daikina ayittir.
VRF (Variable Refrigerant Flow) Değişken Soğutucu Debili Sistem.
VRV, VRF Sistemin geliştirilmesindeki amaç günümüz akıllı binalarının ihtiyacını tam olarak  karşılayabilmektir.
Modüler yapılarıyla çok katlı bir binadan , bir tek villaya kadar her türlü yapılarda tam bağımsız kontrol imkanı sağlamaktadır.
Bu Sistem Inverter teknolojisi ve değişken gaz debisi sayesinde yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Q?

İyon değiştirme prensibiyle çalışan su yumuşatma ünitelerinde rejenerasyon-tuzlama nedir?

A.

İyon değiştirici reçinelerin sudaki iyonları gidermek için sınırlı bir kapasiteleri vardır. İyon değiştirme işleminin tersi olan rejenerasyon işlemi reçineyi orjinal formuna dönüştürür. Rejenerasyon çevrimi, geri yıkama, reçine yatağına tuzlu su emişi ve durulamadan oluşur. Geri yıkama ile reçine tanecikleri birbirinden ayrılır ve de tuzlu su ile muameleye hazır hale getirilir. Geri yıkamada su akış hızına dikkat edilmesi gereklidir, reçine yatağının akışkanlaşmasına ve sistemden atılan su ile reçine kaybına izin verilmemelidir. Cihaz 5-10 dakika ters yıkanmalıdır. Rejenerasyonda %15-20’lik tuz çözeltisi kullanılır. Çözelti 45–60 dakika cihazdan geçirilir. Beher litre reçine için 150–250 gr tuz kullanılmalıdır. Cihazın tuzlu su çözeltisi ile teması esnasında, iyon değiştirici reçine sudan uzaklaştırıp tuttuğu iyonları bırakır ve bu iyonlar reçine tankından dışarı atılır. Reçine sonraki kullanım için hazır hale gelmiş olur. 
Su yumuşatma sistemlerinden geçirilen suların sertliğini sıfıra indirmek mümkündür. Zaman zaman az miktarlarda sertlik kaçağı görülebilir. Söz konusu sertlik kaçağı rejenerasyon esnasındaki tuzlama miktarı arttırılarak giderilebilir. Ancak, ham su TDS değeri arttıkça, yumuşatma sistemi çıkışındaki sertlik kaçağı da artacaktır.
Reçinelerin kirlenerek su yumuşatma kapasitelerinin düşmesi halinde DERET reçine temizleyicisi ve aktivatörü ile, su yumuşatma devresi eski kapasitesine getirilir.

Q?

Ön şartlandırma ve su yumuşatma nedir? Kazan içi şartlandırması yapıldığı halde, bazı hallerde neden ön şartlandırmaya gerek duyulur?

A.

Ön şartlandırma yöntemleri, besleme suyunu kazana girmeden önce sisteme hazırlamak için kullanılır. Kullanımı en yaygın kazan dışı ön şartlandırma işlemi yumuşatmadır. Birçok işletmede ham su olarak sertliği oldukça yüksek olan kuyu suları kullanılmaktadır. Bu kadar yüksek sertliğin ve bazı diğer safsızlıkların kazan içi kimyasal şartlandırma ile tamamen giderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, su kazana beslenmeden önce bir yumuşatma devresinden geçirilerek fazla sertliği alınmalıdır. En çok kullanılan yumuşatma yöntemi, iyon değiştirme ile suyun sertliğinin giderilerek yumuşak su haline getirilmesidir.
Suyun karakterine göre uygulanacak farklı tipte ön şartlandırma teknikleri vardır.

Filtrasyon: Suyun bir fiziki filtreden geçirilmesiyle, filtre gözeneklerinden geçemeyecek büyüklükteki kum, kil ve bazı organik maddeleri ayırma işlemidir.
Ters Ozmos (Reverse Osmosis, RO): Ters ozmosu anlamak için önce ozmosu anlamak gerekir. Ozmos, sadece konsantre çözeltiden seyreltik çözeltiye doğru iyon geçişine izin verirken aksi yönde iyon akışına izin vermeyen yarı geçirgen bir zar kullanır. 
Ters ozmos ise yüksek bir yapay basınçla ozmotik basıncı yener ve ozmos prosesini ters yönde işleterek membranın bir tarafında çözünmüş katıları konsantre eder. Normal işletme basınçları 300-900 psi dir. Ters ozmos ham sudaki çözünmüş katı miktarını düşürerek çıkış akımını sonraki ön şartlandırmaya hazır hale getirir. RO, besleme, saf su ve konsantre olmak üzere üç akışa sahip bir çapraz akım filtrasyonu yöntemidir. Bu yöntemde, membran yüzeylerine paralel akan basınçlı bir besleme akışı kullanılır. Saf suya yakın saflıktaki su membranlardan geçer ve buna permeat denir. Besleme suyu, membranlardan geçerken arkasında iyonları ve konsantre içinde kalan katıları bırakır. Membran yüzeylerinde sürekli bir akış olduğundan, bırakılan katı parçacıklar yüzeyde birikmez ve membran tıkanmaz. Bunun yerine, konsantre akışıyla sürüklenir. Zaman zaman maliyetli olsa da, bu işlem her tip su için kullanılabilir ve endüstride gittikçe yaygın hale gelmektedir. 

Koagülasyon-Flokülasyon: Su girdilerinden askıdaki katı maddelerin ve rengin uzaklaştırılmasına arıtma denir. Askıdaki maddeler, kendi ağırlıkları etkisiyle çökebilen (sedimentasyon) büyük parçacıklar içerebilir. Bu durumlarda arıtma çöktürme havuzları ya da filtreden oluşur. Fakat genellikle su içindeki asılı maddeler, kendiliğinden çökemeyecek ve filtreden geçebilecek kadar küçük parçacıklar içerirler. Bu çok ince şekilde dağılmış ya da kolloidal maddelerin giderilmesi için koagülantlar (pıhtılaştırıcı) kullanılması gerekir.
Koagülasyon, çok ince dağılmış ya da kolloidal safsızlıkların elektriksel yüklerinin nötralize edilmesidir. Kolloidal parçacıklar, kendilerini askıda tutan geniş yüzey alanlarına sahiptirler. Ek olarak, parçacıklar birbirini çeken ve birbirlerine yapışık tutan negatif elektriksel yüklere sahiptir. Flokülasyon ise koagüle olmuş parçacıkların , elektriksel çekim kuvveti yardımıyla birarada tutulmasıdır..

İyon değiştirme: Suyun doğal ya da sentetik reçinelerden geçirilmesiyle, çözünmüş katıların giderilmesi işlemidir. Mineraller suda çözündüklerinde iyon adı verilen elektrik yüklü parçacıklar oluştururlar. Belirli doğal ve sentetik maddeler, su içindeki mineral iyonlarını diğerleri ile değiştirerek giderme yeteneğine sahiptirler. Örnek olarak, suyun katyon değiştirici bir yumuşatıcıdan geçirilmesiyle kalsiyum ve magnezyum iyonları, sodyum iyonlarıyla yer değiştirebilir.

Q?

Kazan besleme suyu nedir?

A.

Blöf ve buharlaşma ile kaybolan suyu telafi etmek için kazana eklenen sudur. Birçok durumda kondens sisteminden kazana geri döndürülen yoğunlaşmış buhar, besleme suyunun büyük kısmını oluşturur. Make-up, geri dönen kondensi tamamlamak için kullanılan sudur. Make-up suyu genellikle doğal sudur, ham halde ya da kullanımdan önce herhangi bir işlemle arıtılmış olabilir. Böylelikle, besleme suyu kompozisyonu, make-up suyunun kalitesine ve geri dönen kondens miktarına bağlı olarak değişir. Besleme suyu saflığı, safsızlıkların miktarı ve yapısı ile ilgilidir. Besleme suyu saflığı gereksinimleri, kazan basıncına, kazan tasarımına ve uygulamalara bağlıdır ve çok çeşitli farklılıklar gösterebilir.

Q?

Su şartlandırma programının faydaları nelerdir?

A.

• buhar kazanlarında kireçlenmeyi ve korozyonu önler
• verimli ısı transferi, daha az yakıt giderleri, daha az tüp arızaları ve kazanın sürekli temiz olması
• kazan güvenilirliğini arttırmak ve korozyona bağlı plansız duruşları azaltmak için kazan suyunun korozivitesinin azaltılması
• besleme suyu ve kazan yüzeylerinin korozyondan ve gereksiz tamir maliyetlerinden uzun vadede korunması için üstün pasivasyon
• daha fazla döngü ve daha az su kullanımı
• daha az kimyasalın ve ısı enerjisinin blöften tahliye edilmesi
• daha az yakıt ve su kullanarak, daha fazla buhar elde edilmesi

Q?

Kazan suyu şartlandırması neden gereklidir?

A.

Buhar kazanlarının çalışma prensibi, bir yakıt etkisiyle ısı enerjisi elde edip, kazan suyunun buharlaştırılmasıdır. Dolayısıyla, kazan veriminin ve servis ömrünün belirleyicisi kazana beslenen suyun fiziksel ve kimyasal özellikleridir. Düzenli bakım ve kontrol, kazan sistemlerinin yüksek performansta çalışmalarını sağlar. Giderilmesi gereken yaygın problemler, safsızlıklar, korozyon, depozitler, sürüklenme ve köpürmedir. Bu problemlerin tümü kazan besleme suyunun özelliğinden kaynaklanır. Kazan suyunun istenen özelliklere getirilmesi için bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemler gerekmektedir. Ön şartlandırmayı takiben yapılan kazan içi kimyasal şartlandırma ile kazan besleme suyunun bu tür problemlere yol açması önlenir.
Uygun bir kazan şartlandırması; -enerji ve su tasarrufu sağlar -yardımcı ünitelerin maliyetini düşürür -kazanların servis ömrünü arttırır -duruş zamanını kısaltır -bakım maliyetlerini düşürür

Q?

Buhar kazanı nedir, ne amaçla kullanılır?

A.

Buhar kazanının amacı; ısıtma, elektrik üreten türbinlerin çevrimi, sterilizasyon, sıcak su eldesi gibi amaçlarla prosesin çeşitli aşamalarında kullanılmak üzere buhar üretmektir. Kazan sistemleri şekil ve boyut olarak farklılık gösterseler de tipik olarak bir buhar kazanı (drum) ve yumuşatma cihazı, degazör ve kondens adı verilen yardımcı sistemlerden oluşur.

Q?

Soğutma Grubu Kış Bakımının Önemi nedir?

A.

Kış sezonlarında soğutma sistemlerinin kıs dönemi bakımlarının yapılarak, donmaya
karşı bazı önlemler alınması gerekmektedir

Soğutma sistemi kışın çalışmıyorsa;
Soğutma sistemleri kışın çalışmıyorsa, sistem gazı pump down edilerek kondensere
toplanmalı ve evaporatörlere korozyon inhibitörlü, uygun bir antifriz sarjı yapılarak
donmaya karşı tedbirler alınmalıdır, aksi halde yüksek maliyetli donma hasarları
yaşanabilir.

Soğutma sistemi kışın çalışıyor ise:
Kışın çalışan soğutma sistemlerinde en doğru koruma metodu, aynı şekilde uygun
inhibitörlü bir antifriz kullanımıdır. Konsantrasyon oranı dış ortam iklim şartları
göz önüne alınarak ayarlanmalıdır.

Kış sezonu boyunca müşterinin yapması gereken kontroller;
Yetkili servisler tarafından yukarıda bahsedilen yöntemlerden biri uygulansa dahi,
kullanıcı personelinin belli periyotlarda sistemler içindeki antifriz sarj miktarını kontrol
etmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise; Eşanjörlerin giriş ve çıkışındaki su
vanalarının kaçırması halinde yada yetkisiz kisilerce yanlışlıkla açılması halinde,
esanjör içindeki antifrizli karışım tesisata kaçar yada tam tersi tesisattaki su eşanjöre
gidebilir ve böyle bir durumda antifriz konsantrasyonu düşeceği için donmaya karşı
koruma dayanımıda düşecektir. Bundan dolayı antifriz ile kış koruması yapılıyor ise
muhakkak surette son kullanıcı bu kontrolleri periyodik olarak yapmalıdır. (bunun için
eşanjörün üst kısmındaki doldurma vanası açılarak basit olarak antifrizli su seviyesi
kontrol edilebilir, şayet seviyede düşme varsa yetkili servise haber verilmelidir.)
Olası bir donma veya eksik / hatalı donma koruma yönteminden kaynaklı
yasanabilecek problemlerde karşılaşılabilecek hasarların yüksek maliyetli olacağı
unutulmamalı ve kış sezonu donma koruma islemleri ihmal edilmemelidir.
Kış bakımları ile ilgili firmamızla irtibata geçebilirsiniz

Q?

Chiller Cihazlarının Kullanım Alanları

A.

-Plastik Enjeksiyon
-Metal Enjeksiyon
-Şişirme Makinaları
-Döküm Sektörü
-Kimya Labortuvarları
-Kauçuk Presler
-Kauçuk Extrüder Hatları
-Kuyumculuk Sektörü
-Metal Şekilleme Presleri
-Tekstil sdektörü

Q?

Chiller Cihazlarının Bakım Periyodu

A.

Günlük Bakım :
Yoğuşturucu ve buharlaştırıcının giriş ve çıkışlarındaki su sıcaklıkları ile basınç farkları.
Soğutucu akışkan devresindeki emme ve basma basınçları
Elektriksel güç tüketiminin belirlenmesine yönelik bilgiler.
Karterdeki yağ seviyesi ve basıncı.
Aşırı gürültü ve titreşim var mı?

Haftalık Bakım :
Soğutucu akışkan kaçağı.
Kayış ve kavrama ayarları.
Yağın renginde değişim var mı?

Aylık Bakım:
Kontrol elemanları ve ayarları.
Kompresör yüksüzleştirme (unloading) düzeneği.
Karter ısıtıcısı.
Su devrelerindeki filtreler.

Yıllık Bakım:
Tüm kablo, kontak, starter ve devre kesicileri.
Emniyet kontrolleri.
Motor sarımlarının yalıtımı ve topraklaması.
Pompa salmastraları.
Kontrol elemanlarının kalibrasyonu.
Kontrol devresi ve ayarları.
Elektrik devresindeki kontakların temizliği.
Kompresör yağının laboratuvar kontrolünün yaptırılması, gerekiyorsa değiştirilmesi.
Yağ filtresinin değiştirilmesi.
Yoğuşturucu boruları (Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı borularına üç yılda bir “eddy current” testi uygulanmalıdır)

Q?

Chiller Cihazlarının Bakımı

A.

Chiller cihazlarının bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Chiller cihazlarının bakımları, sezon başında ve sezon sonunda yaptırılmalıdır. Sezon başında çalıştırılma sonunda ise son çalışma yapılmalıdır. Be şekilde sorunsuz bir şekilde çalışırsınız.

Q?

Soğutma Sistemi Nasıl Çalışır?

A.

Standart bir Soğutma Sisteminin çevrim şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Soğutma sisteminde 3 ana eleman bulunmaktadır. Kompresör, evaporatör ve kondanser. Soğutma sisteminde, soğutucu akışını kontrol etmek için ise expansion valf veya kılcal boru, termostat, dryer filtre, likit tutucu, sight glass, manometre ve termometre gibi çeşitli ekipmanlar kullanılmaktadır. Son olarak da Soğutucu akışkanlar ve yağlar.

Q?

Chiller Kullanım Avantajları Nelerdir?

A.

-30C ve +30C sıcaklık arasında çalışabilir. Soğutma ihtiyacı olan her alanda kullanılabilir. Baskı hızını arttırır. Kapalı devre çalışma sayesinde kalıp ve yağ eşanörlerinin ömrünü uzatır.

Q?

Su soğutmalı Chiller Cihazları

A.

Kullanım alanları:
Su soğutmalı chiller, kondanseri su ile soğuyan cihazlardır. Su soğutmalı chillerlerde kule fanları vardır. Kondanser ünitesindeki borunun içinde ısınmış olan gazın sıcaklığını alan su, kulede soğur. Enjeksiyon ve şişirme makinaları kalıpları ve hidrolik yağı, ekstruderlar, sıcak formlama kalıpları, perdah makinaları, silindir merdaneler, metal işleme tezgahları ve muhtelif soğutma uygulamaları için idealdir. Kompakt dizayn, yüksek performans ve küçük hacmi ile dar alanlarda kolayca uygulanır.
Kompresör :
Tek sistemde 1 kompresörden 4 kompresöre kadar kombine çalışma özelliğine sahiptir. Cihazlarımızda kapasiteye uygun olarak scroll tip veya yarı hermetik tip soğutma kompresörleri kullanılır. Kompresörler arıza hallerinde yine kendi bakım atölyemizde onarılmaktadır.
Kondenser :
Ünitelerde kullanılan su soğutmalı kondenserler bakır borulu ve integlar fin kanatlı tiptir.
Devre Elemanları : Soğutma sisteminin güvenle çalışmasını sağlamak üzere cihaz üzerinde; drayer-filtre, gözetleme camı, expansiyon valf, solenoid valf, kombine prosestat, su akış kontrol valfi, soğutma valfleri su ve hava tahliye valfleri bulunur.

Q?

Hava Soğutmalı Chiller Cihazları

A.

Kondanseri hava ile soğuyan cihazlardır. Üzerinde bulunan fanlar sayesinde, kondanserden geçen soğutucu akışkanı soğutur..

Q?

Chiller Nedir?

A.

Chiller Kondenser ve Evaporator hacimlerinden oluşan bir soğutma sistemi ana ekipmanıdır.Kendi içerisinde Su soğutmalı ve Hava soğutmalı olarak ikiye ayrılırlar..

Q?

Klima kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?

A.

Klimaların bakım ve temizliği düzenli olarak yapılmalı, sıcaklık ayarı mevsime ideal sıcaklık değerleri arasında tutulmalıdır. Klimalar doğru şekilde en ideal yere monte edilmeli ve hava koşullarına uygun şekilde çalıştırılmalıdır. Bu sayede enerji tasarrufu da en verimli şekilde yapılmış olur.

Q?

Klima bakımı ne sıklıkta ve nasıl yapılmalıdır?

A.

Klima bakımı yılda iki kez düzenli olarak yapılmalıdır. Bakım işlemi uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir. Hava filtreleri toz ve kirden temizlenmeli, filtreler düzenli olarak değiştirilmelidir.

Q?

İdeal klima sıcaklığı kaç derece olmalıdır?

A.

Konforlu iklimlendirme koşulları , yazın 24-26 oC, kışın 20-22 oC’dir. Klima kullanımında bu sıcaklıklar tercih edilmelidir.

Q?

Split Klima nedir?

A.

Split kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir ve anlamı ayrık/bölünmüş’ tür. Bir dış ve/veya bir çok iç üniteden oluşan soğutma yapan cihazlara Split klima adı verilmektedir.

Q?

Btu/h ne demektir?

A.

Bir saatte soğutma ve/veya ısıtma kapasitesini gösteren İngiliz birimidir. “British Thermal Unit” ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

Q?

Klima alırken nelere dikkat edilmelidir?

A.

Öncelikle cihazın ilk yatırım maliyeti (anahtar teslimi alım fiyatı) yanında işletme maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir değişle klimanın Enerji Sınıfı ve enerji tüketimi değerleri sorgulanmalı ve rakipleri ile kıyaslanmalıdır.
İkinci önemli ayrıntı ; klimanın markasının (üretici ve/veya distribütör firmanın) geniş yetkili ve yetkin bir servis ağının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Klimanın üreticisinin ve/veya distribütörünün satış sonrası hizmet anlayışı, yedek parça bulundurma kapasitesi sorgulanmalıdır. Klima satın alınmadan önce mutlaka kapasite tahlili için Yetkili bir Y.Servis tarafından keşif yapılması istenmelidir. Bu keşif sonucuna uygun modelin piyasa araştırması yapılmalıdır.

Q?

İç ve Dış ünite konumu neden önemlidir?

A.

İç ve Dış ünitenin konumu yetkili bir servisin yapacağı keşif sonucu belirlenmelidir. İç ünitenin direk olarak canlı üzerine üflememesi, dış ünitenin de hava sirkülasyonunu sağlıklı bir şekilde yapabilecek dış mahale konumlandırılması gerekmektedir.

Q?

Klima Montajını kendim yapabilir miyim?

A.

Klima montajı kesinlikle satın alınan klimanın yetkili bir servisi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde üretici ve/veya distribütör firma garantisi geçersiz olur.

Q?

Klimalarımıza neden bakım yaptırmalıyız?

A.

Yetkili bir servise yaptıracağınız bakım hem cihaz hem de sizin sağlığınız açısından çok büyük önem taşır. Yaptırılmayan bakımlar nedeni ile bakımsız klimalar canlılar için akciğer enfeksiyonuna neden olabilirler. Ayrıca klimalara Yetkili Servisler tarafından bakım yaptırılması oluşabilecek arızaların önüne geçilmesini sağlar.

Q?

Hangi klimalar VRF sistem klima olarak adlandırılır?

A.

VRF; İngilizce “Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutkan Debili)” ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. VRF Sistem tek bir dış üniteye veya dış ünite grubuna tek bir bakır boru hattı ile bağlanabilen çok sayıda iç ünite ile tüm bağımsız mekanlarda, ISITMA ve/veya SOĞUTMA yaparak istenilen iklim koşullarını sorunsuz sağlayan bir klima teknolojisidir.

Q?

Klimanın insan sağlığına zararı var mıdır?

A.

Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulduğu takdirde canlılara hiçbir zararı bulunmamaktadır. Sağlık söz konusu olduğunda, klima kullanımı ile ilgili şu detaylara özen gösterilmelidir. Klima bulunduğu ortamdaki havayı kapalı hava devresi ile şartlandırdığı için zamanla CO2 oranı yükseldiğinden, saatte en az bir kez 1 dk süre ile ortamı havalandırarak oksijen oranını yükseltiniz ve iç ünitenin üflediği havanın direkt olarak canlı üzerine gelmemesine dikkat ediniz.

Q?

Klima ortamdaki havayı nasıl soğutur ve/veya ısıtır? Dış ortamdan taze hava alır mı?

A.

En basit anlatımla klima iç ortamdaki havayı iç ünite içerisinde bulunan ısı eşanjöründen geçirerek soğutma veya ısıtma işlemi yapmaktadır. Split klimaların pek çok modelinde nem kontrol ve taze hava fonksiyonu yoktur.

Q?

R410A soğutkanı nedir?

A.

Klima için özel üretilen bir soğutkan olup, kaynama, donma noktası kısacası faz değiştirme ısı dereceleri tamamen özel olarak tasarlanmıştır. Doğa dostu olup, şuan için genelde tüm split klima cihazlarda kullanılan soğutkan türüdür.

Q?

Hava filtreleri hangi sıklıkta temizlenmelidir?

A.

Bu filtrelerin temizliği kullanılan mekana göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin klima bir evde kullanılacak ise filtrelerin en az 15 günde bir, bir tekstil ürünleri satış mağazasında kullanılacaksa her gün (!) deterjansız ılık su ile temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenen filtreler gölge de, ısıtıcı cihazlardan uzak bir noktada kurumaya bırakılmalı ve kuruduktan sonra klima üzerine takılmalıdır. Hava filtreleri takılı değilken klima kesinlikle kullanılmamalıdır.

Q?

İnverter ne demektir?

A.

Inverter kavramı elektrik bilim dalının çok eski bir kavramıdır. Alternatif akımdan (AC), Doğru akıma (DC), Doğru akımdan (DC), alternatif akıma (AC) 3 faz biçimine dönüştürülebilen, frekansı ve gerilimi ayarlanabilen düzeneklere Inverter Sistemler adı verilir. Kalkış akımları olmadığından şebekeye zarar vermez. On-Off sistem ile çalışmazlar. Minimum ve maksimum aralıklarda çalışırlar. Inverter teknolojisi enerji tasarrufu sağlamak için son yıllarda klimalara yeni adapte edilmiştir. Klimaların dış ünitelerinde kompresör bulunmaktadır. Kompresör devri elektronik inverter donanım desteği ile değiştirilerek, yüke göre kapasite değişimi sağlanabilmektedir. Böylece bazı koşullarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Q?

Klimalarda Kapasite Hesabı Nasıl Yapılır?

A.

Klima alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de, klimanın takılacağı ortamın ihtiyaç duyduğu kapasitenin doğru hesaplanmasıdır. Kapasite, montaj yapılacak mekânın bulunduğu bölgeye, yapı malzemesine, pencere alanına, güneş ışığı alma miktarına, ortamda bulunan kişi sayısına, ek ısı kaynaklarına ve alanın büyüklüğüne göre yetkili kişiler tarafından hesaplanmalıdır.

Q?

Klima Dış Ünitesinden Su Damlatması Normal mi?

A.

Klimanız ısıtma modunda çalışırken, dış ünitesinin su damlatması normaldir. Klimalar yazın (soğutma modunda) iç üniteden su tahliyesi yapar ve bu su bir hortum aracılığıyla dışarı atılır. Aynı şeklide, kışın da (ısıtma modunda) dış üniteden su tahliyesi normaldir.

Q?

Klimamdan Ses Geliyor, Ne Yapmalıyım?

A.

Klimalar belli bir ses seviyesinde çalışmaktadır. Bu ses, dış ünite motor sesi veya titreşimden, montaj yapılan yüzeyden kaynaklanan ses olabilir. Ses rahatsız edici seviyede ise Yetkili Servisimize başvurunuz.

Q?

Klimadan Koku Gelmesinin Nedeni Nedir?

A.

Klimadan koku geliyor ise ortamdan kaynaklanan (yemek, toz, ahşap mobilya, vs.) bir neden olabileceği gibi filtresi kirlenmiş ve/veya bakım yapılması gerekli olabilir. Filtrenin temizliği kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Bazı mahallerde klima montajı esnasında klimanın iç ünite drenaj suyu giderinin bağlandığı pis su tahliye hattına ilerleyen tarihlerde koku üreten lavabo, wc gibi başka birimlerin giderleri bağlanmakta ve bu nedenle klimadan koku gelmeye başlamaktadır. Klimanızdan koku geliyor ise klima yetkili servisi çağırmadan önce sizin klimanızda böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını sorgulayınız. Sorun giderilemez ise Yetkili Servisimize başvurunuz.

Q?

Chiller Arıza verirse ne yapmalıyım?

A.

Eğer Chilleriniz arıza verirse hemen bizi arayın. Uzaktan müdahale edilecek konu ise sizi yönlendiririz. Değilse yerinde destek hizmeti veririz.

Q?

Aldığım ürün çalışmazsa ne yapmalıyım?

A.

Bizden almış olduğunuz ürün çalışmazsa hemen Turan Engineering Servisini arıyorsunuz, biz size yapmanız gerekeni söylüyoruz.